GameServer
Online
JoinServer
Online
GUILD VIEW

Back To Rankings

Thông tin bang hội
Bang hội: AruZe
Master: HaLenAzure
Điểm: 0
Số thành viên: 1

# Tên Chủng tộc Resets Relife Cấp độ Status Vị trí Quốc gia
1 HaLenAzure
Thánh Nữ 50 4 400 Offline Chủ hội
THẬP ĐẠI CAO THỦ
# Tên RR GR MGR
1 DamTac6981 169 6 0
2 BG113 118 6 0
3 DamTac6931 110 6 0
4 Thaytungao 36 6 0
5 DamTac6528 291 5 0
6 MrXoac 252 5 0
7 DepZai 178 5 0
8 KjngOnline 172 5 0
9 NoBiTa 125 5 0
10 MuDDep 109 5 0
TOP BANG HỘI
Tài khoản : Đăng nhập
Thông tin chung
Tổng số tài khoản 321
Tổng số nhân vật 689
Tổng số Guilds 9
Số Game Masters 0
Số người online 17
Online trong ngày 29
Thời gian:
LATEST MARKET ITEMS
EVENT TIMER
LATEST FORUM POSTS
LATEST FORUM TOPICS
Copyright © : Ho Tro Game MVCore Website v1.17.0