GameServer
Online
JoinServer
Online
GUILD VIEW

Back To Rankings

Thông tin bang hội
Bang hội: DeoCanAi
Master: Kara
Điểm: 0
Số thành viên: 3

# Tên Chủng tộc Resets Relife Cấp độ Status Vị trí Quốc gia
1 Kara
Grand Master 141 4 400 Offline Chủ hội
2 wilkpi
Thánh Nữ 52 4 400 Offline Thành viên
3 Kakalot
Thánh Nữ 57 4 189 Offline Thành viên
THẬP ĐẠI CAO THỦ
# Tên RR GR MGR
1 DamTac6981 163 6 0
2 BG113 116 6 0
3 DamTac6931 106 6 0
4 Thaytungao 30 6 0
5 DamTac6528 288 5 0
6 MrXoac 248 5 0
7 DepZai 174 5 0
8 KjngOnline 172 5 0
9 NoBiTa 119 5 0
10 MuDDep 108 5 0
TOP BANG HỘI
Tài khoản : Đăng nhập
Thông tin chung
Tổng số tài khoản 321
Tổng số nhân vật 689
Tổng số Guilds 9
Số Game Masters 0
Số người online 13
Online trong ngày 27
Thời gian:
LATEST MARKET ITEMS
EVENT TIMER
LATEST FORUM POSTS
LATEST FORUM TOPICS
Copyright © : Ho Tro Game MVCore Website v1.17.0