GameServer
Online
JoinServer
Online
GUILD VIEW

Back To Rankings

Thông tin bang hội
Bang hội: ThichPK
Master: ChienThanK
Điểm: 0
Số thành viên: 15

# Tên Chủng tộc Resets Relife Cấp độ Status Vị trí Quốc gia
1 ChienThanK
Blade Master 102 4 376 Offline Chủ hội
2 CHUTICH
Blade Master 100 5 384 Offline Quản lý
3 OneHits
Grand Master 91 4 383 Offline Hội đối địch
4 DKBOSS
Lord Emperor 84 4 146 Offline Hội đối địch
5 TauRusDo
Blade Master 42 4 119 Offline Thành viên
6 PanTk
Blade Master 300 4 400 Offline Thành viên
7 OkFinee
Grand Master 19 4 395 Offline Thành viên
8 nhokken
Fist Master 77 4 29 Offline Thành viên
9 JustCall
Dimension Master 96 4 351 Offline Thành viên
10 Hihi
Thánh Nữ 51 4 399 Offline Thành viên
11 EoyBay
Thánh Nữ 178 4 198 Offline Thành viên
12 EfKhung
Thánh Nữ 224 4 385 Offline Thành viên
13 ChanVCL
Grand Master 211 4 82 Offline Thành viên
14 BaeBaee
Duel Master 131 4 370 Offline Thành viên
15 AnhTocLoz
Duel Master 183 4 396 Offline Thành viên
THẬP ĐẠI CAO THỦ
# Tên RR GR MGR
1 DamTac6981 163 6 0
2 BG113 116 6 0
3 DamTac6931 106 6 0
4 Thaytungao 30 6 0
5 DamTac6528 288 5 0
6 MrXoac 250 5 0
7 DepZai 174 5 0
8 KjngOnline 172 5 0
9 NoBiTa 119 5 0
10 MuDDep 108 5 0
TOP BANG HỘI
Tài khoản : Đăng nhập
Thông tin chung
Tổng số tài khoản 321
Tổng số nhân vật 689
Tổng số Guilds 9
Số Game Masters 0
Số người online 13
Online trong ngày 27
Thời gian:
LATEST MARKET ITEMS
EVENT TIMER
LATEST FORUM POSTS
LATEST FORUM TOPICS
Copyright © : Ho Tro Game MVCore Website v1.17.0