GameServer
Online
JoinServer
Online
TOP DONATE
Hạng Tài khoản Nhân vật Tổng thẻ nạp
1 daukokia OkemYeu 600,000
2 Daukokia Chưa tạo nhân vật 600,000
3 admin ADMIN 50,000
4 tranphat2 PhatNguyen 50,000
THẬP ĐẠI CAO THỦ
# Tên RR GR MGR
1 DamTac6981 165 6 0
2 BG113 117 6 0
3 DamTac6931 106 6 0
4 Thaytungao 32 6 0
5 DamTac6528 288 5 0
6 MrXoac 250 5 0
7 DepZai 174 5 0
8 KjngOnline 172 5 0
9 NoBiTa 120 5 0
10 MuDDep 109 5 0
TOP BANG HỘI
Tài khoản : Đăng nhập
Thông tin chung
Tổng số tài khoản 321
Tổng số nhân vật 689
Tổng số Guilds 9
Số Game Masters 0
Số người online 13
Online trong ngày 27
Thời gian:
LATEST MARKET ITEMS
EVENT TIMER
LATEST FORUM POSTS
LATEST FORUM TOPICS
Copyright © : Ho Tro Game MVCore Website v1.17.0